ДокументиПрикачени файлове:

- 1. Стратегия за развитие на детска градина "Васил Левски",с. Ветрино - 02-11-2016 09:13:35
- 2. Правилник за вътрешния трудов ред на детска градина "Всил Левски" - 02-11-2016 09:15:19
- 3. Програмна система за периода 2016/2017г. - 31-10-2016 17:16:49
- 4. Годишен план за учебната 2016/2017г. - 31-10-2016 17:18:19
- 5. Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ "Васил Левски", с. Ветрино - 31-10-2016 17:19:28
- 6. Програма за превенция на ранното отпадане на деца от - 31-10-2016 17:20:31
- 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ДГ "Васил Левски" - 31-10-2016 17:22:22
- 8. Дневен режим и брой на педагогически ситуации по образец - 31-10-2016 17:41:47
- 9. Правилник за дейността на детската градина - 10-12-2016 21:05:52
- ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” - 07-08-2019 17:13:33
- Предложение - 07-08-2019 17:15:53
Детска градина Васил Левски - Всички права запазени